عودت وجه

قوانین مربوط به بازگرداندن وجه به مشتری

‏فروشگاه تیوگت به مشتریان این امکان را می دهد که با رعایت قوانین و شرایط خاص، عودت وجه خود را طی سه روز کاری پس بگیرند.

1.‏بازپرداخت وجه در فروشگاه تیوگیت فقط به همان شماره کارت و حساب که برای پرداخت استفاده می شود امکان پذیر است.

2.‏برای دریافت بازپرداخت در فروشگاه تیوگیت، کالا باید در بسته بندی اصلی خود بازگردانده شود.

3.‏فروشگاه تیوگیت کالای مرجوعی را از نظر آسیب دیدگی و کامل بودن لوازم جانبی بررسی می کند. بازپرداخت ظرف سه روز کاری به حساب مشتری عودت داده می شود .

 

‏لطفا پس از هماهنگی با فروشگاه فرم استرداد وجه را پر کنید.