دوربین مدار بسته

دوربین مداربسته تحت شبکه اسپید دام داهوا 2 مگاپیکسل مدل DH-SD8A240WAN-HNF

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

پک سیستم مدار بسته کپچر 8 کانال 8 دوربین R2-IP8CHKIT

58.000.000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

پک سیستم مدار بسته کپچر 4 کانال 4 دوربین R2-IP4CHKIT

30.000.000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

دستگاه NVR کپچر 16 کانال مدل R2-16CHNVR4TB

28.000.000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

پک سیستم مدار بسته کپچر 8 کانال 8 دوربین R2-HD4CHKIT

26.000.000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

دستگاه NVR کپچر 16 کانال مدل R2-16CHNVR2TB

25.000.000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

دوربین مداربسته آنالوگ اسپید دام داهوا 4 مگاپیکسل مدل DH-SD50430I-HC

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

دستگاه NVR کپچر 8 کانال مدل R2-8CHNVR2TB

19.000.000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند