دوربین آنالوگ

پک سیستم مدار بسته کپچر 4 کانال 4 دوربین R2-HD4CHKIT

15.000.000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

دوربین مداربسته آنالوگ کپچر 4 مگاپیکسل مدل R2-4MPHDMODM

4.150.000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

دوربین مداربسته آنالوگ کپچر 4 مگاپیکسل مدل R2-4MPHDMOEY

4.150.000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

دوربین مداربسته آنالوگ کپچر 2 مگاپیکسل مدل R2-2MPHDMOEY

3.200.000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

دوربین مداربسته آنالوگ کپچر 4 مگاپیکسل مدل R2-4MPHDEYE

1.800.000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند