آنالوگ

پک سیستم مدار بسته کپچر 8 کانال 8 دوربین R2-HD4CHKIT

26.000.000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

پک سیستم مدار بسته کپچر 4 کانال 4 دوربین R2-HD4CHKIT

15.000.000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند